schietlijn

1

reddingswerk en het wippertoestel

0  1  2  3  4  5  6 


KNRM
 De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, KNRM, is paraat voor het uitvoeren van search-and-rescue- en andere hulpverleningstaken op het water : 24 uur per dag, alle dagen van het jaar. Ze steunt volledig op de inzet van een groot aantal vrijwilligers en giften.
De stations van de KNRM beschikken over modern materieel, waaronder kleine snelle wendbare boten, die ook dicht bij een gestrand schip kunnen komen. Daardoor - en door de beschikbaarheid van helikopters - is het gebruik van het vuurpijl-reddingtoestel, ook lijn- en wippertoestel, kortweg "wippertoestel" genoemd, niet meer nodig. Maar het is goed om oude vindingen en technieken, zoals deze toestellen, niet te vergeten. Als de ´hightech´ uitvalt kunnen oude technieken weer een oplossing zijn.raket en reddingsbroek. Stills uit een film van de KNRM
 Het wippertoestel bestaat onder andere uit een zware tros, een reddingsbroek die aan de tros hangt, de wipperlijn om de broek heen en weer te bewegen en natuurlijk de schietlijn met een kleine raket. Hiernaast twee stills uit een film van de KNRM. Klik op de foto voor de film.vuurpijl-reddingstoestel / wippertoestel
 In schema de aanleg en werking van het toestel:


De installatie staat hoog op een duin. Met een kleine raket wordt de schietlijn over het gestrande schip geschoten.


De schietlijn valt omlaag en de opvarenden kunnen de lijn pakken.


Door de schietlijn binnen te halen trekken ze het wipperblok met daaraan de wipperlijn aan boord.


Het wipperblok wordt hoog aan boord bevestigd.


Met de wipperlijn wordt nu een zware tros naar het schip gebracht.

De tros wordt zo hoog mogelijk aan het schip vastgemaakt en aan de wal wordt de reddingsbroek met een katrol aan de tros gehangen.

Vanaf de wal wordt aan de wipperlijn getrokken om de reddingsbroek naar het schip verplaatst.

Eén opvarende gaat in de broek zitten en wordt naar de wal gehaald. Dit wordt herhaald, tot alle opvarenden zijn veilig gesteld.links een schietlijn in kist en rechts de tros in een mand
 Op de foto: Links een kist met daarin de schietlijn en rechts de tros losjes opgeschoten in een mand.Jongmans vademecum
 De redders op de wal weten hoe ze met het wippertoestel om moeten gaan. Maar de bemanning van het gestrande schip, of in ieder geval de kapitein, moet ook weten wat ze moet doen.

Uit het boek Jongmans Vademecum voor stuurlieden en machinisten, uit 1922, hier een fragment (pdf) over het wippertoestel. 
 Kijk voor meer informatie over het wippertoestel en de reddingsdiensten eens op een van de volgende webadressen of bezoek een museum.

MUSEA:

- Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
- Maritiemmuseum Abraham Fock op Ameland.
- Schipbreuk en Juttersmuseum Flora op Texel
- Redding en Veerdienstmuseum Jan Lels in Hoek van Holland

INFORMATIE:

- Geschiedenis van het lijn- en wippertoestel Historie Ameland
- Het wippertoestel Collectie Ameland
- Historie reddingstation Schiermonnikoog Schiermonnikoog
- Reddingstation Cadzand Cadzandgeschiedenis
- Maritiem Digitaal zoek oa. op schietlijn of wipper

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl