Turkse knoop
5 slagen 4 bochten

4

afwerking
      0  1  2  3  4  5  6 


de nog losse en open knoop


Je heb de basisvorm van de knoop gemaakt. Deze is nog zeer los, dus werk even voorzichtig. Leg de knoop om bijvoorbeeld een stok met de gewenste diameter. Je ziet dat de knoop nog veel te ruim is, maar je zult nu ook merken dat de knoop al snel rondom enige vorm krijgt en de "rechte lijnen van de achterkant" verdwijnen.
de enkele knoop aangehaald Houdt het begin van de eerste slag vast en trek dan elke slag in volgorde aan. Herhaal dat, tot de knoop losjes rond de stok is gekomen. Vanaf dit punt ga je de knoop verdubbelen door met de uitstekende einden de eerst gemaakte knoop te volgen.
verdubbelde knoop, wegsteken van het eind In het voorbeeld hiernaast wordt de knoop 2x vermeerderd. Op het moment dat je aan de derde vermeerdering toe bent ga je aan de afwerking beginnen, door het touw naar de binnenkant van de knoop te steken, zoals met een pijl is aangegeven; er liggen op dit punt nu drie touwen naast elkaar;
uithalen van het begin Nu haal je hier het begin van de eerste slag er uit.
het begin is er uit gehaald Je ziet dat er nu ook hier maar twee touwen naast elkaar komen.
wegsteken van het uitgehaalde begin Dit uitgehaalde eind steek je weer terug, maar nu naar de binnenkant van de knoop zoals met de pijl is aangegeven.
Turkse knoop van 5 slagen en 4 bochten, 2x vermeerderd Er steken nu twee einden uit de binnenkant van de knoop; Deze knip je op de rand van de knoop af en leg dan de overblijvende stukken midden in de knoop en je bent klaar.

© theo
 
/\ top