zeilmakerstakeling

2

zeilmakerstakeling in vierstrengstouw

        0  1  2  3 


zeilmakerstakeling in touw met vier strengen
 Draai, zoals ook bij een driestrengstouw, het eind een stukje open en werk elke streng af met een constrictorknoop om uitrafelen tijdens het maken van de takeling te voorkomen. Hiervoor kan ook plakband worden gebruikt.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Vierstrengstouw heeft soms een aantal garens als vulling in de holte die tussen de vier strengen zit. Zie bovenste foto. Deze vuldraden zijn voor de duidelijkheid van deze uitleg afgeknipt.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  In deze afbeelding is aangegeven hoe het garen door de strengen moet lopen.
- van links naar rechts door de strengen
- linksom met een ruime bocht om de streng
- en dan van boven naar beneden door de srengen
- dan rechsom met een ruime bocht om de streng
- en weer van links naar rechts door de strengen naar buiten
Dus met een acht-vorm om de srengen heen.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Van links naar rechts door de strengen.
Links een stukje van ongeveer 10 cm buiten het touw houden.
Rechts het klosje garen.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Linksom met een ruime bocht om de streng en dan "van boven naar beneden" door de strengen.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Rechtsom met een ruime bocht om de streng en dan "van links naar rechts" door de strengen en naar buiten.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Draai de vier strengen weer in elkaar.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Op dezelfde wijze als bij een driestrengstouw worden de wikkelingen gemaakt. Tegen de richting van de slag van het touw in en met een lengte van iets meer dan de dikte van het touw.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Kijk nu welke streng er tussen de eerste uitstekende lus zit. Volg deze streng naar het eind en sla de lus over het eind van deze streng.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Doe he zelfde met de tweede lus.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  De lussen moeten nu per draad strak getrokken worden. De eerste draad die wordt strak getrokken is de draad (korte pijl) die zit op de plek waar het korte eind van het takelgaren uit het touw komt. Trek de andere kant van de lus aan die er onder ligt (lange pijl).

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  De bocht die nu ontstaat (korte pijl) wordt weggetrokken door aan het garen aan de anderekant van het touw (lange pijl) te trekken.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  De bocht die nu ontstaat (korte pijl) is groter geworden dan de vorige en wordt weggetrokken door aan het er achter liggende garen (lange pijl) te trekken.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Tot slot wordt de laatste bocht (korte pijl) weggetrokken door aan het uit het touw stekende korte eind van het takelgaren te trekken.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Alle lussen zijn nu aangetrokken.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Het korte eindje takelgaren wordt nu ook naar het eind van het touw gebracht en komt dus naast een al aanwezige draad te liggen.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  17 Het takelgaren wordt tussen de strengen gelegd.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  18 Samen met het andere eind wordt er een platteknoop gemaakt. In deze afbeelding de eerste slag van de platteknoop, goed strak aangetrokken tussen de strengen.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  19 De weede slag van de platteknoop.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  En samen goed strak aangetrokken.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Draai de vier strengen weer in elkaar, waarbij het takelgaren in he midden mee naar buiten komt.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Met een scherp met het eind van het touw recht afsnijden.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Afgesneden.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  De doorsnede met in het midden de eindjes takelgaren, maar dat is bijna niet zichtbaar.

zeilmakerstakeling in touw met vier strengen  Het resultaat, een mooie strevige takeling die goed op het touw blijft zitten. De garens die over de wikkelingen naar het eind van het touw lopen volgen de tieren van het touw. Over één van de tieren een dubbele draad.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl