verbinden met een knevel

0

inleiding

||<<home  0  1  2  3 


tijdelijke touwverbinding met een knevel
 Op deze foto een eenvoudige en sterke tijdelijke verbinding tussen twee touwen, die zonder moeite los gemaakt kan worden, ook als de touwen onder spanning staan.

Komt er vrij plotseling een grote kracht op een geknoopte verbinding dan zal de verbindingsknoop heel vast in elkaar worden getrokken. Los maken is dan heel lastig. Blijft de kracht op het touw aanwezig, dan wordt het nog lastiger om de knoop los te maken. Met een knevel in de verbinding is dat echter eenvoudig op te lossen.

Op pagina 3 wordt in een prakijk situatie het gebruik van deze oplossing toegelicht waarbij een zware tak uit een boom wordt gehaald. Maar je kunt natuurlijk voor andere situaties komen te staan waar dit idee een mooie oplossing is.


  1 vastmaken

2 losmaken

3 situatie uit de praktijk

 Over deze verbinding is ook een klein artikel gepubliseerd
in het blad Scouting Magazine , editie nov 2017 [2017-4],
Flitz - rubriek InDeKnoop [nr 145]

© Theo Slijkerman 2017

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl