verbinden met een knevel

1

vast maken

0  1  2  3 


 

De situatie van deze uitleg is op pagina 3 beschreven.

Om een touw makkelijk in de lengte richting van deze boom vast te maken wordt een kort stevig touw, met daaraan een lus, bevestigd. Die lus kan een paalsteek zijn of, zoals in dit voorbeeld, een oogsplits.

Dit touw wordt eenvoudig met een timmersteek om de boom vastgezet. 

Van boven uit de boom komt het blauwe touw. Dit wordt door de lus van het rode touw gedrukt. 

In de bocht van het blauwe touw wordt een korte stok gestoken, de knevel. 

Dan het blauwe touw aan de onderkant aantrekken waardoor de knevel vast wordt gezet. 

Touw naar voren halen en aan de rechterkant om de knevel slaan. 

Onderlangs naar de linkerkant en dan achter de kenevel naar boven. 

Schuin voorlangs naar de rechterkant en weer achter de knevel omhoog. 

Schuin voorlangs naar de linkerkant en weer achter de knevel omhoog. 

Nog een keer schuin voorlangs naar de rechterkant en weer achter de knevel omhoog. Dan bovenlangs naar de linkerkant. 

Nog één of twee keer achter de knevel langs. 

Voor een tijdelijke situatie blijft dit prima zitten.

Is het nodig dit langer vast te houden, dan kan het eind van het blauwe touw met twee halve steken ( mastworp ) worden vastgezet op de knevel.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl