lange splits

1

lange splits maken

     0  1  2  3 


lange splits
 Onderstaand de uitleg voor het maken van een eindeloos touw dat is opgebouwd uit drie strengen.

Bepaal de netto omtrek die het touw moet hebben. Voor het maken van de splits worden beide einden langer genomen. Die extra lengte is de maat van 20 tieren.

lange splits  

Een tier is de naad tussen twee kardelen of strengen van het touw. De lengte van 20 tieren is afhankelijk van de dikte van het touw.

lange splits  

De totaal benodigde lengte touw is dus de netto omtrek + 2x 20 tieren. Draai de kardelen uit elkaar (over een lengte van 20 tieren) en bind elke kardeel af met een constrictorknoop.

lange splits  

Leg het touw op een tafel of plank, waarbij de einden met een overlap van 20 tieren, naast elkaar komen.

lange splits  

Steek de twee einden nu in elkaar, zodanig dat tussen elke twee kardelen één kardeel van het andere eind ligt.
Voor deze foto zijn twee verschillende touwen gebruikt.

lange splits  

Neem één kardeel van rechts, leg die op het touw links en bind deze met een constrictorknoop ongeveer aan het eind van de kardeel op het touw vast.

lange splits  

Detail van de vastbebonden kardeel.

lange splits  

Bind de ene kardeel ook bij het begin van de splits met een constictor knoop vast.

lange splits  

Detail van dit tweede bindsel.

lange splits  

Maak nu het touw zowel links als rechts van de te maken splits vast aan de tafel of plank waar op gewerkt wordt. Dit maakt het eenvoudiger om de splits te maken, zorgt er voor dat de maat gehandhaafd blijft en dat er geen slag in het touw ontstaat.

Dat kan bijvoorbeeld met twee lijmklemmen....

lange splits  

.... of door het touw met twee touwtjes te spannen. Met de prusikknoop is een touwtje eenvoudig aan het touw te bevestigen. Zie ook deze toepassing van een prusikknoop

Het begin van die knoop.

lange splits  

Het resultaat.
De eindjes aan de plank, tafelpoten of iets anders vast maken.

lange splits  

Leg de aangegeven kardeel van links in de openstaande tier. Volg de groene pijl.

lange splits  

Maak deze tier verder open door rechter de inliggende kardeel er één slag uit te draaien, zoals met de rode pijl is aangegeven.

lange splits  

In deze ruimte komt de linkerkardeel. Zorg er voor dat deze kardeel niet open gaat staan door deze een kleine slag met de klok mee te geven. Deze handeling geldt voor de inleg van alle kardelen.

lange splits  

Draai de rechter kardeel er weer een slag uit, zoals met de rode pijl is aangegeven. Leg daarna de linker kardeel weer in de ontstane ruimte.

lange splits  

Ga zo door tot bij het eind van de linker kardeel.

lange splits  

Zo ziet het er dan uit.

lange splits  

Maak de constrictorknoop in het midden, het begin van de splits, los. Draai de voorliggende linker kardeel, tegen de klok in, een slag terug, zoals met de rode pijl is aangegeven.

lange splits  

Leg de in de lijn passende kardeel van rechts in de openstaande ruimte, zoals met de groene pijl is aangegeven

lange splits  

Dat ziet er dan zo uit.

lange splits  

Bind het midden van de splits nu weer vast met een constrictorknoop.

lange splits  

Maak nu de linker constrictorknoop los.

lange splits  

Draai nu steeds de linker kardeel één slag los, rode pijl, en leg de rechter kardeel er één slag in, groene pijl.

lange splits  

Werk zo door tot het eind van de rechter kardeel.

lange splits  

Leg de twee kardelen met een halve slag in elkaar. Dat is dus de zelfde slag als bij het begin van een platte knoop. De richting van de slag is zoals in de foto is te zien.

lange splits  

De twee einden aantrekken, maar niet te strak!
Controleer of de vezels van de kardelen in deze knoop in de lengte richting van het touw lopen. Is dat niet het geval, dan heb je de slag verkeer om gemaakt.

lange splits  

Maak de constrictorknoop die in het midden zit weer los.
Hier liggen twee kardelen waar nog niets mee is gedaan.

lange splits  

Leg deze twee kardelen hier met een halve slag in elkaar. Ook nu weer aantrekken, maar niet te stark, en controleren of de vezels in de lengte van het touw liggen.

lange splits  

Dat zelfde geldt voor de kardeeleinden aan de rechterkant.

Kijk voor het vervolg, de afwerking, op pagina 2.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl