knoop een knoop
valreepknoop-knoop

4

dubbeling schildknoop

||<<home  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
    De afbeeldingen met een nummer staan ook in de handleiding.
 

Kijk nu tegen de zijkant van de knoop.

Het rode koord met witte stip moet aan de rechterkant van de naastgelegen blauwe komen. Daarbij laat je rood dus naar je toe komen.

 

De rode met stip moet over de dwarsvoorliggende eerste rode en dan onder de tweede rode door. Dat klinkt ingewikkeld, maar gewoon even doen, dan wordt het duidelijk.

Gebruik hiervoor de doorhaler en steek die onder de genoemde tweede rode door.

 

Leg de rode met stip in de doorhaler.

 

Trek de doorhaler terug, waarmee de onderdoorgang is gemaakt.

 

Aan trekken en de rode ligt nu rechts naast de blauwe.

Gebruik voor alle volgende onderdoorgangen ook de doorhaler.

 

Draai de knoop een kwartslag naar links. Het blauwe koord moet rood gaan volgen; Ook aan de rechterkant. Blauw gaat dan over de twee voorligende koorden rood en blauw en dan onder blauw door.

 

De volgende rode gaat dan over de twee voorligende koorden blauw en rood en dan onder rood.

De laatste, hier afgebeeld, is blauw die over de twee voorligende koorden rood en blauw gaat en dan onder de twee blauw en rood.

 

De dubbeling (van de schildknoop) ziet er aan de onderkant zo uit.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl