Vlechtrand van touw

2

opzet en eerste rondgang

0  1  2  3  4  5  6  7 
 

Leg vanuit het midden van het koord 5 m uit. Begin bij start en zet het koord daar met een speld vast. Volg de lijn van het patroon.

 

De bocht maak je door het koord met een speld vast te zetten in het midden van het rechte lijngedeelte dat de bocht aangeeft.

 

Je zult zien dat bij het vastzetten op het volgende punt het koord een vloeiende bocht gaat vormen.

 

Je gaat 5 x rond, om weer bij het begin uit te komen.

Dit is de eerste ronde.

 

Het eind van de eerste ronde.

 

Ga verder met het volgen van de lijn.

 

BELANGRIJK

Zodra je een al aanwezig deel van het koord kruist, moet je er onderdoor als daar een cirkel is aangegeven.

Daar waar je bij kruisingen met aanwezig koord geen cirkels tegen komt, gaat het koord er dus overheen.

 

Alle cirkels zijn genummerd.
De eerste die je tegenkomt is nummer 1.
Daar moet het koord dus onderdoor worden gehaald.

 

Doe dat met beleid.
Trek bij alle onderdoorgangen het koord aan met je linkerhand, maar laat het tussen duim en wijsvinger van je rechterhand glijden. Daarmee voorkom je dat je eerder gemaakt werk uit elkaar trekt of vervomd als er een kink in het koord zit.

 

De onderdoorgang bij 1 is gemaakt en het koord vast gepind.

 

De volgende onderdoorgangen zijn 2 en 3.
Dan volgt nummer 4 pas in de rechter boven hoek.

 

De tweede ronde is gedaan.
Daarbij zijn ook de onderdoorgangen 5, 6 en 7 gemaakt.

 

Onderdoorgang 8 is nu aan de beurt.

 

Dan volgt onderdoorgang 9.

 

Vervolg de lijn van het werkpatroon.

 

De derde ronde is gedaan.

 

De vierde ronde is klaar.

 

En dan de vijfde ronde gemaakt.
De lengte van het koord is nu bijna op, maar dit is ook het einde van de eerste rondgang.

CONTROLEER NU EERST OF ER GEEN FOUT IS GEMAAKT !!!

Foutje ? Dan uithalen tot en met de fout en dat deel opnieuw maken.

 

De laatste onderdoorgang was nummer 78 en dan over het begin van deze eerste rondgang en vaststeken met een speld.

Ga verder met de volgende pagina.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl