scouting
reuzenrad

5

opbouw van het reuzenrad

   0  1  2  3  4  5  6  7  8 


 Leg het eerste jukdeel op de plaats waar het reuzenrad moet komen. Zorg dat er vier ankerpunten voor de scheerlijnen zijn. In een open veld dubbele zware piketpalen. Maar het kan ook aan bestaande vaste punt zoals aan de voet van een stevige boom.

 

Zet de voet van de jukpalen 4 m uit elkaar. Bij elke voet een persoon die er voor zorgt dat de voet op de plaats blijft tijdens het recht op zetten. De voet van de schoorpaal in de lijn van de voeten van de jukpalen. (Op de foto niet goed aangegeven) Aan de scheerlijn waarmee het jukdeel omhoog wordt getrokken twee personen (of meer). Aan de andere kant twee personen die de top van het jukdeel een omhoog halen en een stukje opdrukken. Daarna houden deze twee personen de andere scheerlijn vast.

 

Met de rechter scheerlijn wordt het jukdeel overeind getrokken. De personen aan de andere scheerlijn zorgen ervoor dat het jukdeel niet over de top gaat. De personen die bij de voet van de jukpalen stonden nemen nu de schoorpaal en plaatsen die achter de jukpalen.

 

Het eerste jukdeel staat verticaal. De scheerlijnen worden vast gemaakt aan een ankerpunt.
Op zachte (natte) grond kan het nodig zijn de voet van de palen vast te zetten aan een naast de voet in de grond geslagen piket. Dit om te voorkomen dat de voeten wegzakken.
Van de takel hangt de onderste katrol zo haag, dat je er bij kan, of er hangt een touw aan de haak om de katrol naar beneden te trekken.

 

De jukdelen komen 3,00 m uit elkaar. Het tweede jukdeel leg je schuin voor de eerste, omdat het eerst jukdeel nog in de weg staat bij het optrekken. De achterste jukpaal op 3,00 m uit de voet van de andere jukpaal.

 

Het tweede jukdeel staat verticaal. Nu wordt de voorste jukpaal door twee personen op zijn plaats gezet, 3,00 m van het eerste jukdeel.

 

Daarna wordt de schoorpaal op de gewenste positie gebracht.

 

Als de schoorpalen goed stevig staan wordt per jukdeel de tweede scheerlijn los gemaakt, naar de andere kant gebracht en daar aan een ankerpunt vast gemaakt. Het juk is klaar om het rad te ontvangen.

 

Zet het rad rechtop en plaats het tussen de twee jukdelen.

 

Steek de as door het rad.

 

Bevestig de takel aan de uiteinden van de as.

 

Hijs de as, en daarmee ook het rad, met de twee takels omhoog.

 

Zorg er voor dat de as, ter plaatse van het rad, horizontaal komt.

Hijs het rad zo hoog dat het laagste punt van het rad circa 1,00 m boven de grond komst. Deze hoogte moet voldoende zijn om, zittend in het stoeltje, net met de voeten boven de grond te blijven.

 

Trek de as nu tegen de jukpaal, waar ook de schoorpaal aan vast zit, en bevestig beide aan elkaar met een kruissjorring.

 

De takels blijven gewoon in het juk, want bij het afbreken van het reuzenrad zijn die weer nodig.

 

Bevestig nu de stoeltjes aan het rad.

Model van het eerste Scouting REUZENRAD
 

Het reuzenrad is klaar voor gebruik.

 

Als er veel kinderen en publiek rond het rad staan is het verstandig om een afzetting om het rad te plaatsen.

© theo

 
/\ top      www.knoopenzo.nl